Structurally Mourning Article

Ding-Dong! Prinsum Calling!

Jag grät för deras skull

Igår blev jag stående framför en gravsten och jag grät över en människa som jag aldrig mött eller sett eller vet något annat om än det som stod på gravstenen. Texten var skriven med en så kärleksfull ton att man kunde känna sorgen efter den här människan. Man kunde läsa sig till hur mycket hon hade betytt för sin man. Hon hade varit sin mans hela värld och nu var hon borta. Jag grät för att de mist varandra men jag grät också av glädje för att två människor fått uppleva sådan kärlek. Det är det inte många som får uppleva.